Prihlásiť Poslať stránku e-mailom Mapa stránky

Sobota 20.04.2024, 15:37, Dnes má meniny Marcel

Ako to vidia učitelia?

"Aj keď je ťažké nájsť dobrého konzultanta, ktorý sa žiakom venuje, predsa pohľad z praxe je úplne iný ako od katedry (aj keď som ekonómka a mám aj prax v súkromnom sektore). Konzultant má na žiakov niekedy väčšiu motiváciu ako učiteľ, vidia v ňom vzor, kam to môžu aj oni dotiahnuť. Konzultant im zase poradí pri príprave na súťaže, tvorbe propagačných materiálov. Rozpráva sa s nimi, nielen preberá učivo. Ja som za, aby každá skupina mala konzultanta."

Renáta Krištoffová
učiteľka programu Podnikanie v cestovnom ruchu

______________________________________________________________________________________________________

"Konzultant by mal byť pre študentov v prvom rade poradcom, má na daný problém vždy iný pohľad ako učiteľ. Málo z nás učiteľov, niekedy pracovalo v reálnej firme, tak sa môže stať, že sa vyskytne problém, ktorý s konzultantom dokážete lepšie vyriešiť.
Ak sa konzultant študentom aktívne venuje, získavajú nového partnera, pocit, že niekto z reálnej praxe má o nich záujem, umocňuje ich pocit zodpovednosti, robia svoju prácu kvalitnejšie a načas. Znásobuje to u nich pocit "reálneho podnikania", už to nie je, že sa len na niečo hrajú. Konzultant sa môže stať ich obchodným partnerom. Dobrá spolupráca s konzultantom môže byť aj zdrojom sponzoringu.
Môj konzultant berie študentov aj na povinnú prax a brigády počas letných prázdnin. Čo je najdôležitejšie, tým najšikovnejším z nich dokonca ponúkol pracovné miesta. Takže konzultant si vlastne „vychováva“ svojich potenciálnych zamestnancov."

Mária Hauliková
učiteľka programu Aplikovaná ekonómia

______________________________________________________________________________________________________

"Väčšina učiteľov nemá kontakt s praxou a preto študenti rešpektujú a vítajú človeka, ktorý príde z firmy, hovorí iným jazykom ako učiteľ a dáva príklady. Je prirodzenou autoritou, pretože prináša realitu. Je to pomoc pre učiteľa, hlavne v oblastiach a témach, kde učiteľ nemusí byť dostatočne zdatný, alebo nemá skúsenosti. Môže pomôcť s kontaktmi, priniesť iný pohľad na problematiku a riešenie problémov."

Kornélia Lohyňová
učiteľka programu Podnikanie v cestovnom ruchu

Recepcia: 0948 466 123
Copyright © 2024 JASR. Všetky práva vyhradené.

Junior Achievement Slovensko, n. o.
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava